01
Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!!!
 
czytaj
01
Hawajski Dzień Dziecka
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
80 rocznica bitwy o Monte Cassino
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!

01
Zakończenie roku dla maturzystów
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Premiera "Pamiętnika narkomanki"
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dzień Otwarty 2024
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Dzień Patrona
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

Przykłady dobrych praktyk

 
 

Przykłady dobrych praktyk w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie

1. Akcje charytatywne. Młodzież VIII LO Samorządowego włącza się w ogólnopolskie akcje charytatywne. Co roku organizowana jest „Góra Grosza” – zebrane fundusze wspierają programy pomocy dzieciom odseparowanym od rodziny. Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie – wolontariusze prowadzą zbiórkę na terenie szkoły. Współpraca z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” owocuje przeprowadzaniem akcji „Szkoło Pomóż i Ty”. Dochód przeznaczany jest na pomoc podopiecznym Fundacji. Z kolei nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych w Częstochowie skłoniło uczniów do podjęcia akcji czytania dzieciom niepełnosprawnym.
Od kilku lat, z inicjatywy Młodzieżowej Rady Szkoły i pedagoga, przeprowadzany jest Andrzejkowy Kiermasz Ciast. Dochód przeznaczamy na pomoc dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

2. Szkolne Koło Wolontariatu działa od roku szkolnego 2004/2005 na podstawie programu zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną, w którym autorka ujęła zarówno podstawy prawne wolontariatu, jak i sposób działania organizacji.
Przez kilka lat SKW współpracowało z Interwencyjnym Ośrodkiem Preadopcyjnym w Częstochowie, a uczennice – wolontariuszki stały się bohaterkami jednego z odcinków telenoweli dokumentalnej Programu II Telewizji Polskiej pt. „Kochaj mnie”. Ich sylwetki są też widoczne w folderze informacyjnym Ośrodka. Uczniowie brali też udział w Akcjach Charytatywnych prowadzonych na terenie hipermarketu Real. Kilku uczniów VIII LOS pracowało też w innych placówkach. Można tu wymienić Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu, gdzie uczennice prowadziły pracę opiekuńczo – świetlicową z grupą dzieci i młodzieży z autyzmem, współpracowały i pomagały w organizacji imprez dla tych dzieci oraz Ośrodek Wychowawczo – Rewalidacyjny dla dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie, gdzie uczennice odbywały szkolenia tyflopedagogiczne.
W roku szkolnym 2007/2008 powołano Szkolne Koło Caritas. Wolontariusze skupieni w Kole zajmują się zajmować potrzebującym z najbliższego otoczenia, przede wszystkim ze swojej szkoły, m.in. poprzez sprzedaż materiałów udostępnionych przez Caritas. Do sukcesów Szkolnego Koła Wolontariatu w VIII LOS zaliczyć należy, że jedna z wolontariuszek kandydowała w Konkursie „Ośmiu wspaniałych”, a inny wolontariusz został jego laureatem. Natomiast 14.12.2007 r. podczas II Gali Częstochowskiego Wolontariatu w II edycji konkursu „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu” uczeń klasy III d VIII LOS – Wiktor Sołtysiak okazał się zdobywcą wyróżnienia dla Wolontariusza 2007. Nagrodzona została też mgr I. Skrzypczyk – Gałkowska w kategorii „Najaktywniejszy Opiekun Szkolnego Wolontariatu 2007”. Działalność Szkolnego wolontariatu w VIII LO Samorządowym została zaprezentowana na I Forum Wolontariatu w Częstochowie, które odbyło się 22. 03. 2006 r. w Urzędzie Miasta.

3. Święto Szkoły – Dzień Samorządności.Obchody organizujemy w dniu 21 marca. Następuje wówczas symboliczne przekazanie władzy społeczności uczniowskiej. Młodzież uczestniczy w zabawach i konkursach, wyzwalających pozytywnie rozumianą rywalizację między klasami. Często przy okazji tego Święta uczniowie tworzą prace plastyczne, które następnie zdobią szkolne korytarze.

4. Koło Dziennikarskie. Mając naście lat, najłatwiej wyrazić swoje problemy poprzez różne formy literackie, a idealnym miejscem do prezentacji tych prób literackich jest gazetka szkolna. Zajęcia w ramach koła dziennikarskiego stwarzają uczniom możliwość rozwijania zainteresowań dziennikarskich, pozwalają w twórczy sposób wykorzystać czas wolny. Rozwijają wrażliwość i wyobraźnię oraz zachęcają do twórczej aktywności. Przygotowują również do krytycznego odbioru mediów, segregowania informacji i ich pozyskiwania z różnych źródeł. Pobudzają do refleksji nad otaczającą rzeczywistością i naturą człowieka, pomagają młodemu człowiekowi w tworzeniu własnego światopoglądu opartego na wartościach etycznych i moralnych, a także w nabywaniu umiejętności bycia obiektywnym w ocenianiu ludzi i zdarzeń. Zapewniają wszechstronny rozwój osobowy, wyposażają uczniów w umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z drugim człowiekiem, pracy w zespole. Kształtują postawę odpowiedzialności za własną pracę, przyswojenie postaw rzetelności i uczciwości w pracy dziennikarza.
Podczas prowadzonych zajęć uczniowie powołali do życia zespół redakcyjny, poznali słownik początkującego dziennikarza, a także plusy i minusy zawodu dziennikarza. Wszystko to pozwala im na wydawanie co dwa miesiące szkolnej gazetki „Twój LOS”, na łamach której prezentują swoje umiejętności dziennikarskie.

5. Organizacja konkursów polonistycznych. a) Zaduszki Artystyczne. Impreza ma charakter cykliczny i połączona jest z Ogólnopolskim Konkursem na Poetyckie Wspomnienie „ Listopadowa melancholia”. W jesienne dni listopadowe częściej odwiedzamy cmentarze, ale myśl o śmierci odsuwamy od siebie, tak jakby ona nie istniała. Tymczasem śmierć towarzyszy życiu. Każdego dnia ktoś umiera, ktoś odchodzi. Ktoś, kto żył wśród nas.
Zaduszki i konkurs literacki mają na celu przypomnienie młodzieży, że śmierć towarzyszy życiu. Nie wolno udawać, że tego tematu nie ma. Ponieważ tylko wtedy, gdy uświadomimy sobie, że śmierć jest naturalną częścią naszego życia, będziemy mogli – póki jeszcze czas – okazać najbliższym choć trochę serca. Warto aby dzisiejsza młodzież była tego świadoma.
b) Multimedialny Konkurs „Stanisław Wyspiański – twórca uniwersalny”. Założeniem organizatorów takich konkursów jest rozwijanie różnych pasji uczniów, inspirowanie młodzieży do działań kreatywnych, stwarzanie możliwości uczenia się poprzez działanie. Konkursy multimedialne kierowane są do dzieci chcących łączyć swoje zainteresowania z zakresu języka polskiego, historii, informatyki, stanowią niejako pewne urozmaicenie. Efekty ich pracy, osiągnięcia prezentowane są na forum klasy, szkoły, wykorzystywane również jako materiały pomocnicze do lekcji. Uczniowie niejednokrotnie odnoszą sukcesy i dzięki temu mogą zaistnieć w społeczności szkolnej. Pozytywnym aspektem są również dobre relacje młodzieży z nauczycielami różnych przedmiotów, np. poprzez konsultacje z nimi.
Prace konkursowe stanowią dla nauczycieli także cenne źródło informacji umożliwiające lepsze poznanie zainteresowań i potrzeb młodzieży, ich postaw, określenie poziomu wiedzy i umiejętności, co z kolei ma wpływ na planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej lub wprowadzenie w niej zmian.

6. „Fair Play jest OK” to projekt realizowany w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie od kilkunastu lat. W ramach imprez sportowych i konkursów interdyscyplinarnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkół wszystkich szczebli uczących się w Polsce oraz organizacji Polonijnych skupionych w Europie. Organizatorzy starają się propagować ruch olimpijski oraz promować zachowania dzieci i młodzieży zgodnie z zasadą fair play. Dni Olimpijczyka „Fair Play jest OK” organizowane pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego w miesiącach marzec – czerwiec, są głównym akcentem projektu. Udział w nich bierze corocznie kilkuset uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Polski i zagranicy. W ramach obchodów Dni Olimpijczyka, organizatorzy przeprowadzają konkursy i turnieje sportowe, połączone z imprezami towarzyszącymi oraz spotkaniami z olimpijczykami. Podczas projektu szkołę naszą odwiedziło ponad 20 polskich olimpijczyków, a z kolejnymi kilkudziesięcioma, młodzież ma okazję spotkać się podczas Pikniku Olimpijskiego w Warszawie w którym uczestniczy. Impreza ta połączona jest także ze zwiedzaniem Centrum Olimpijskiego.

7. Inne projekty edukacyjne. Projekt ogólnopolski „Inny nie znaczy Obcy – od niechęci do akceptacji”, nagrodzony I nagrodą w Polsce, był realizowany w VIII LOS od 19.02.2008 do 18.03.2008. Polegał na podejmowaniu przez młodzież różnych form aktywności zmierzających do jak najpełniejszego poznania historii i kultury żydowskiej. Podsumowaniem projektu była uroczystość „Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości”, podczas której społeczność VIII LOS zaprezentowała częstochowianom efekty swojej pracy.
„Częstochowskie ślady T. Różewicza” realizowany w ramach Literackiego Atlasu Polski Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dotyczy on m.in. odkrywania miejsc w Częstochowie, które są bliskie pisarzowi.
Konkurs na scenariusz młodzieżowych obchodów 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę zorganizowany przez Prezydenta Miasta Częstochowy, Tadeusza Wronę, w porozumieniu z SOD i MRM.

8. Różne formy aktywności nauczycieli, w tym: a) Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na scenariusz lekcji języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych o Juliuszu Słowackim. Organizatorzy Konkursu to: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Biblioteka Narodowa. b) Wyróżnienie m.in. w konkursie dla nauczycieli kreatywnych pod patronatem premiera J. Buzka „Tak, mam niedostateczny z myślenia według wzorców!” c) publikacja książki „Lekturowe (wy)bryki” i inne publikacje, np. w Biuletynie Edukacyjnym i Magazynie Szkolnym, a także na nośnikach typu CD. d) Strony internetowe nauczycieli. Za dobrą praktykę w szkole należy uznać tworzenie stron internetowych przez nauczycieli oraz na ich łamach dzielenie się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Popularyzowanie materiałów dydaktycznych, konspektów zajęć, ciekawych referatów oraz wymiana poglądów na różne tematy wzbogacają proces nauczania i pozwalają na krytyczną ocenę swoich możliwości dydaktycznych. Pozytywnym aspektem działania strony internetowej nauczyciela – wychowawcy jest możliwość nawiązania również współpracy z rodzicami i współdziałanie z młodzieżą, np. angażowanie ich w proces tworzenia ciekawych materiałów.Warto wiedzieć:

Przekaż 1,5 % podatku dla VIII LOS :)

 

 

czytaj wiecej

Oferta edukacyjna 2024/2025

czytaj wiecej

Trzymaj forme z 8 LOS

czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.